BS. Hoàng Thanh Hoa

Bác sĩ chuyên khoa
HOÀNG THANH HOA
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – TDCN
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Bằng BS Chuyên khoa định hướng CĐHA
-Chứng chỉ Siêu âm tim
Chuyên môn
-BSĐK tại ĐHYD Hải Phòng
-BSCK định hướng CĐHA tại ĐHY Hà Nội
-Từng công tác tại BVĐK quốc tế HP

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa CĐHA - TDCN
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Bằng BS Chuyên khoa định hướng CĐHA
  • Chứng chỉ Siêu âm tim
Nơi Khám Tầng 3