BS. NGUYỄN VĂN THUẬN

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN VĂN THUẬN
Chức vụ
Bác sĩ  Chẩn Đoán Hình Ảnh – TDCN
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Siêu âm tổng quát.
-X quang tổng quát.
-Kinh nghiệm tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm > 2 năm.
Chuyên môn
10 năm công tác trong chuyên ngành CĐHA tại bệnh viện đa khoa Hồng Phúc.

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Chấn Đoán Hình Ảnh - TDCN
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Siêu âm tổng quát
  • X quang tổng quát
  • Kinh nghiệm tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm > 2 năm
Nơi Khám Tầng 3