TS.BSCKII Phạm Thu Xanh

Bác sĩ chuyên khoa
PHẠM THU XANH
Chức vụ
Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo
Chức danh
Tiến sĩ – Bác sĩ chuyên khoa II
Qúa trình công tác
– 01/11/2021: Giám đốc điều hành Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo, kiêm Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; Phó Chủ tịch điều hành Hệ thống các Bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh
– 01/11/2020: Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng; Phó Chủ tịch điều hành Hệ thống các Bệnh viện thuộc Tổng công ty Hàng Kênh
– 2014 – 2020: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng khoa học chuyên ngành Y dược thành phố Hải Phòng; Phó Chủ tịch Hội Y dược học thành phố Hải Phòng; Thành uỷ viên, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
– 2008 – 2014: Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng phụ trách công tác Khám chữa bệnh; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học chuyên ngành Y dược thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
– 1993 – 2008: Bà giữ nhiều chức vụ: Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực; Trưởng khoa Phụ Sản – KHHGĐ; Phó Giám đốc; Giám đốc Trung tâm Y tế quận Kiến An; Quận uỷ viên, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An.

LỊCH KHÁM
Chức vụ CEO - Giám đốc điều hành
Cấp bậc Tiến sĩ - BSCKII
Văn phòng Tầng 2