STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Điện não đồ01.0207.1777279.6000279.600559.2000
2Ghi điện não thường quy02.0145.1777279.6000279.600559.2000
4Điện tim thường21.0014.177857.00032.80024.200114.00024.200
5Điện tim thường [cấp cứu]21.0014.177860.00032.80027.200120.00027.200
6Holter điện tâm đồ02.0095.1798600.000198.000402.000900.000402.000
7Holter huyết áp02.0096.1798600.000198.000402.000900.000402.000
8Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ02.0109.17791.000.000201.000799.0001.500.000799.000