LỊCH LÀM VIỆC BÁC SỸ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG – VĨNH BẢO ( TỪ 10/5/2020-16/5/2021)