STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T)18.0361.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
2Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T)18.0360.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
4Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0325.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
5Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T)18.0334.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
6Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0335.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
7Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T)18.0336.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
8Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0337.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
9Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng (0.2-1.5T)18.0338.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
10Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0339.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
11Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T)18.0331.00652.500.0002.214.000286.0003.000.000286.000
12Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0309.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
13Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T)18.0355.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
14Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T)18.0353.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
15Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu (1.5T)[Đã bao gồm thuốc]18.0347.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
16Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực (1.5T)[Đã bao gồm thuốc]18.0348.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
17Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0349.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
18Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0301.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
19Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0304.00652.700.00002.700.0003.240.000486.000
20Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T)18.0340.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
21Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [cổ chân]18.0340.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
22Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [gối]18.0340.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
23Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [khung chậu-khớp háng]18.0340.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
24Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) [vai]18.0340.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
25Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp (0.2-1.5T)18.0342.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
26Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T)18.0341.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
27Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T)18.0313.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
28Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T)18.0314.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
29Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0299.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
30Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0298.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
31Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) (0.2-1.5T)18.0328.00652.500.0002.214.000286.0003.000.000286.000
32Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T)18.0345.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
33Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0346.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
34Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (0.2-1.5T)18.0327.00652.500.0002.214.000286.0003.000.000286.000
35Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T)18.0296.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
36Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T)18.0297.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
37Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T)18.0320.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
38Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T)18.0319.00661.800.0001.311.000489.0002.160.000489.000
39Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (1.5T)[Đã bao gồm thuốc]18.0351.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
40Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) (0.2-1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0315.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
41Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0350.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
42Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản (1.5T)18.0359.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
43Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM (1.5T) 5.000.00005.000.0006.000.0000
44Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T)18.0365.00683.300.0003.165.000135.0003.960.000135.000
45Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2-1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0305.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
46Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0329.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
47Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0317.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
48Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T)18.0302.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
49Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)18.0321.00662.700.0001.311.0001.389.0003.240.0001.389.000
50Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T)18.0323.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
51Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) [Đã bao gồm thuốc]18.0322.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
52Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0311.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
53Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T)18.0344.00652.700.0002.214.000486.0003.240.000486.000
54Dotarem 0.5mmol/ml, 10ml (Guerbet France) 600.0000600.000900.0000
55Gây mê chụp MRI 800.0000800.0001.200.0000
56MRI tiểu khung 1.800.00001.800.0002.160.0000
57MRI toàn bộ cột sống 3.600.00003.600.0004.320.0000
58MRI tuyến giáp, cận giáp 1.800.00001.800.0002.160.0000
59Omniscan(10ml) 500.0000500.0001.000.0000