STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Bảo hiểm y tế 804.6000804.6001.206.9000
2Bảo hiểm y tế người thứ 2 (các thành viên mua cùng hộ khẩu) 563.2200563.220844.8300
3Bảo hiểm y tế người thứ 3 (các thành viên mua cùng hộ khẩu) 482.7600482.760965.5200
4Bảo hiểm y tế người thứ 4 (các thành viên mua cùng hộ khẩu) 402.3000402.300804.6000
5Bảo hiểm y tế từ người thứ 5 (các thành viên mua cùng hộ khẩu) 321.8400321.840643.6800
6BHXH tự nguyện mức 1 (số tiền đăng ký 700.000 đ) 138.6000138.600277.2000
7BHXH tự nguyện mức 10 (số tiền đăng ký 5.000.000 đ) 1.084.60001.084.6001.301.5200
8BHXH tự nguyện mức 2 (số tiền đăng ký 1.000.000 đ) 204.6000204.600409.2000
9BHXH tự nguyện mức 3 (số tiền đăng ký 1.500.000 đ) 314.6000314.600629.2000
10BHXH tự nguyện mức 4 (số tiền đăng ký 2.000.000 đ) 424.6000424.600849.2000
11BHXH tự nguyện mức 5 (số tiền đăng ký 2.500.000 đ) 534.6000534.600801.9000
12BHXH tự nguyện mức 6 (số tiền đăng ký 3.000.000 đ) 644.6000644.600966.9000
13BHXH tự nguyện mức 7 (số tiền đăng ký 3.500.000 đ) 754.6000754.6001.131.9000
14BHXH tự nguyện mức 8 (số tiền đăng ký 4.000.000 đ) 864.6000864.6001.296.9000
15BHXH tự nguyện mức 9 (số tiền đăng ký 4.500.000 đ) 974.6000974.6001.461.9000