STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Bóp bóng Ambu qua mặt nạ01.0065.0071530.000216.000314.000795.000314.000
2Bóp bóng Ambu, thổi ngạt 700.0000700.0001.050.0000
4Cấp cứu ngừng thở 700.0000700.0001.050.0000
5Chăm sóc răng miệng đặc biệt 30.000030.00090.0000
6Cho ăn qua ống thông dạ dày 30.000030.00090.0000
7Công băng ép, nẹp dụng cụ chỉnh hình đơn giản 50.000050.000100.0000
8Công băng ép, nẹp dụng cụ chỉnh hình phức tạp 80.000080.000160.0000
9Công chăm sóc chế độ hộ lý cấp 1 600.0000600.000900.0000
10Công chăm sóc chế độ hộ lý cấp 2 350.0000350.000700.0000
11Công chăm sóc chế độ hộ lý cấp 3 250.0000250.000500.0000
12Công truyền máu, các chế phẩm máu 150.0000150.000300.0000
13Ép tim ngoài lồng ngực 600.0000600.000900.0000
14Khí dung thuốc giãn phế quản02.0032.089857.00020.40036.600114.00036.600
15Sơ cứu trong gãy cổ xương cánh tay 100.0000100.000200.0000
16Thổi ngạt03.0105.0000200.0000200.000400.0000
17Truyền máu và các chế phẩm máu 150.0000150.000300.0000
18Xịt bỏng (panthenol spray) mức 1 (nhẹ) [ dưới 10%] 50.000050.000100.0000
19Xịt bỏng (panthenol spray) mức 2 (bình thường) [từ 10-30%] 100.0000100.000200.0000
20Xịt bỏng (panthenol spray) mức 3 (nặng) [trên 30%] 150.0000150.000300.0000
21Xịt Nitromint 5.00005.00015.0000
22Xịt Ventolin 5.00005.00015.0000