SttTên mẫuĐơn vị tínhThành tiền
1Mẫu đơnMẫu720000
2Nhóm gộp 2Nhóm834000
3Nhóm gộp 3Nhóm934000
4Nhóm gộp 4Nhóm1034000
5Nhóm gộp 5Nhóm1134000
6Nhóm gộp 6Nhóm1234000
7Nhóm gộp 7Nhóm1334000
8Nhóm gộp 8Nhóm1434000
9Nhóm gộp 9Nhóm1534000
10Nhóm gộp 10Nhóm1634000