SttTên mẫuĐơn vị tínhThành tiền
1Mẫu đơnMẫu501800
2Nhóm gộp 2Nhóm223300
3Nhóm gộp 3Nhóm175100
4Nhóm gộp 4Nhóm151000
5Nhóm gộp 5Nhóm136600
6Nhóm gộp 6Nhóm110600
7Nhóm gộp 7Nhóm103800
8Nhóm gộp 8Nhóm98600
9Nhóm gộp 9Nhóm94600
10Nhóm gộp 10Nhóm91400