STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Cứu08.0009.022840.00035.5004.500120.0004.500
2Cứu điều trị bí đái thể hàn08.0468.022840.00035.5004.500120.0004.500
3Cứu điều trị đái dầm thể hàn08.0472.022840.00035.5004.500120.0004.500
4Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn08.0452.022840.00035.5004.500120.0004.500
5Cứu điều trị đau lưng thể hàn08.0473.022840.00035.5004.500120.0004.500
6Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn08.0461.022840.00035.5004.500120.0004.500
7Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn08.0474.022840.00035.5004.500120.0004.500
8Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn08.0451.022840.00035.5004.500120.0004.500
9Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn08.0458.022840.00035.5004.500120.0004.500
10Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn08.0457.022840.00035.5004.500120.0004.500
11Giác hơi điều trị các chứng đau08.0481.023540.00033.2006.800120.0006.800
12Thuỷ châm điều trị rối loạn tiểu tiện08.0387.027170.00066.1003.900140.0003.900
13Thuỷ châm điều trị sụp mi08.0367.027170.00066.1003.900140.0003.900
14Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly 80.000080.000160.0000
15Xông hơi thuốc08.0020.0284100.00042.90057.100200.00057.100
16Xông khói thuốc08.0021.028550.00037.90012.100100.00012.100