TS.BS. CHU DŨNG SĨ

Bác sĩ chuyên khoa
CHU DŨNG SĨ
Chức vụ
Phó Giám Đốc Bệnh viện – Trưởng khoa Khám bệnh
Chức danh
Tiến sĩ, Bác sĩ
Chứng chỉ
-Tiến sĩ Nội tim mạch, Thạc sĩ Nội khoa
-Can thiệp tim mạch do hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cấp năm 2016 (SCAI)
-Nghiên cứu đào tạo Y khoa tại ĐH Sydney Australia cấp năm 2014
Chuyên môn
Nguyên phó chủ nhiệm phụ trách bộ môn tiền lâm sàng, Giảng viên bộ môn Nội đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyên giảng viên y khoa tại viện tim mạch BV Bạch Mai.
Từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai
Nguyên Phó giám đốc Nội, trưởng khoa khám bệnh, trưởng phòng KHTH – Bệnh viện đa khoa Hồng Đức, An Sinh, TP. Hồ Chí Minh

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Nội Tổng Hợp
Cấp bậc Tiến sĩ
Chuyên môn
  • Tiến sĩ Nội tim mạch, Thạc sĩ Nội khoa
  • Can thiệp tim mạch do hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cấp năm 2016 (SCAI)
  • Nghiên cứu đào tạo Y khoa tại ĐH Sydney Australia cấp năm 2014
Nơi Khám Tầng 2, Tầng 8