BS. CAO XUÂN CẢNH

Bác sĩ chuyên khoa
CAO XUÂN CẢNH
Chức vụ
Bác sĩ đa khoa định hướng Hồi sức cấp cứu
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
Bằng bác sĩ đa khoa, chứng chỉ định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu
Chuyên môn
-Khám chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
-Từng làm việc tại bệnh viện đại học y hải phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Hồi Sức Cấp Cứu
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Chứng chỉ định hướng chuyên khoa HSCC
Nơi Khám Tầng 1