BS. ĐỖ QUANG HẢI

Bác sĩ chuyên khoa
ĐỖ QUANG HẢI
Chức vụ
Bác sĩ  Nội soi tiêu hóa
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Siêu âm thực hành tổng quát
-Nội soi đường tiêu hóa trên
-Nội soi đại tràng
-Nội soi can thiệp đường tiêu hóa
Chuyên môn
-Từ tháng 8/2019 đến 6/2020 học tập và làm viện tại bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.
-Từ 1/7/ 2020 học tại bệnh viện E Hà Nội
-Từ 8/2019 đến 6/2020 tại bv ĐKQT Hải Phòng.

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Siêu âm thực hành tổng quát
  • Nội soi đường tiêu hóa trên
  • Nội soi đại tràng
  • Nội soi can thiệp đường tiêu hóa
Nơi Khám Tầng 3