11

BS. ĐỖ CÔNG DƯƠNG

Bác sĩ chuyên khoa
ĐỖ CÔNG DƯƠNG
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Chứng chỉ định hướng chẩn đoán hình ảnh
-Chứng chỉ siêu âm tim
Chuyên môn
-Học bác sĩ tại Đại học Y Dược Thái Bình
-Học định hướng tại Đại học Y Hà Nội
-Học lớp siêu âm tim của Viện tim Hà Nội
-Từng làm việc tại bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Chứng chỉ định hướng chẩn đoán hình ảnh
  • Siêu âm tim
Nơi Khám Tầng 3