BS. NGUYỄN NGỌC KỲ

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN NGỌC KỲ
Chức vụ
Bác sĩ y học dự phòng
làm việc tại Phòng kiểm soát nhiễm khuân
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
Kiểm soát nhiễm khuẩn
Chuyên môn
Từng công tác tại bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Phòng Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
Nơi Khám Tầng 4