BS. NGUYỄN TUẤN ĐẠT

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
Chức vụ
Bác sĩ CK Nhi
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Bằng Bác sĩ đa khoa 2015
-Bằng chuyên khoa định hướng Nhi 2017
Chuyên môn
Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa Đại học Y Hải Phòng năm 2015, 5 năm kinh nghiệm công tác nhi Khoa
Từ 2015 – 2019: khoa Nhi Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo,
Từ 2020 đến nay: khoa Nhi Bệnh viện đa khoa QT Hải Phòng – Vĩnh Bảo

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Nhi
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Bằng Bác sĩ đa khoa 2015
  • Bằng chuyên khoa định hướng Nhi 2017
Nơi Khám Tầng 2, Tầng 7