20

BS. TRẦN THỊ HẠNH

Bác sĩ chuyên khoa
TRẦN THỊ HẠNH
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
– Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.
– Siêu âm tim
Chuyên môn
-Học lớp định hướng chuyên khoa CĐHA tại ĐHY Hà Nội
-Học lớp siêu âm tim của BV Tim Hà Nội

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
  • Siêu âm tim
Nơi Khám Tầng 3