BS. VŨ NGỌC ANH

Bác sĩ chuyên khoa
VŨ NGỌC ANH
Chức vụ
Bác sĩ CĐHA – TDCN
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
-Bác sĩ định hướng chẩn đoán hình ảnh
-Siêu âm sản phụ khoa
-Siêu âm tim
-Nội soi tiêu hóa
Chuyên môn
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học Y Hải Phòng
Tốt nghiệp bác sĩ định hướng tại đại học Y Hà Nội
Học siêu âm sản phụ khoa tại bệnh viện phụ sản Trung ương
3 năm làm tại khoa chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa CĐHA - TDCN
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Bác sĩ định hướng chẩn đoán hình ảnh
  • Siêu âm sản phụ khoa
  • Siêu âm tim
  • Nội soi tiêu hóa
Nơi Khám Tầng 3