Ths. BSCKII TRẦN HỒNG NAM

Bác sĩ chuyên khoa
TRÂN HỒNG NAM
Chức vụ
Phó Trưởng khoa Nội
Chức danh
Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nội chung
Chứng chỉ
-Siêu âm tim
-Holter huyết áp
-Holter điện tim
-Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Chuyên môn
-Kinh nghiệm công tác 30 năm tại Bệnh viện Y học Hải quân về chuyên ngành Nội.
-Nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Hải quân.

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Nội Chung
Cấp bậc Thạc sĩ, BSCKII
Chuyên môn
  • Siêu âm tim
  • Holter huyết áp & điện tim
  • Khám chữa bệnh chuyên khoa nội
Nơi Khám Tầng 8