NGUYỄN NGỌC LƯỢNG

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN NGỌC LƯỢNG
Chức vụ
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
Chứng chỉ nội soi đường tiêu hóa trên.
Chứng chỉ nội soi đại tràng
Chuyên môn
-Học bác sĩ y khoa 2013-2019 tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
-Từng làm việc tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng từ tháng 08/2019

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Nội Soi
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Chứng chỉ nội soi đường tiêu hóa trên
  • Chứng chỉ nội soi đại tràng
Nơi Khám Tầng 4