TS.BS. CHU DŨNG SĨ

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN THẾ DUY
Chức vụ
Trưởng khoa Khám bệnh
Chức danh
Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp
Chuyên môn

Nguyên phó trưởng khoa Nội thần kinh – Bệnh viện TƯQĐ108
Nguyên Trưởng khoa Nội Nhân dân – Bệnh viện TƯQĐ 108
Nguyên Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện ĐKQT Hải Phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Khám bệnh
Cấp bậc Tiến sĩ
Chuyên môn
  • Tiến sĩ Nội thần kinh - Cơ xương khớp
  • Khám và chữ bệnh ngoại trú
Nơi Khám Tầng 3