TS.BS. CHU DŨNG SĨ

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN THẾ DUY

Chức danh
Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp
Chuyên môn

Nguyên phó trưởng khoa Nội thần kinh – Bệnh viện TƯQĐ108
Nguyên Trưởng khoa Nội Nhân dân – Bệnh viện TƯQĐ 108
Nguyên Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện ĐKQT Hải Phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Khám bệnh
Cấp bậc Tiến sĩ
Chuyên môn
  • Tiến sĩ Nội thần kinh - Cơ xương khớp
  • Khám và chữ bệnh ngoại trú
Nơi Khám Tầng 3