TS. BS. CHU DŨNG SĨ

Bác sĩ chuyên khoa
NGUYỄN THẾ DUY

Chức danh
Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp
Chuyên môn

Nguyên phó trưởng khoa Nội thần kinh – Bệnh viện TƯQD108
Nguyên trưởng khoa Nội Nhân dân – Bệnh viện TƯQD 108
Nguyên Phó trưởng khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện ĐKQT Hải Phòng

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Khoa Khám bệnh
Level Tiến sĩ
Chuyên môn
  • Tiến sĩ Nội thần kinh - Cơm xương khớp
  • Khám và chữ bệnh ngoại ký
  • [/items_list ]
    Nơi Khám Tầng 3