BS. ĐỖ CÔNG DANH

Bác sĩ chuyên khoa
ĐỖ CÔNG DANH
Chức vụ
Bác sĩ Ngoại – Chấn thương chỉnh hình
Chức danh
Bác sĩ
Chứng chỉ
Chứng chỉ hành nghề Ngoại
Tiếng Anh
Chuyên môn
Tốt nghiệp năm 2016
Đào tạo chấn thương chỉnh hình tại bv Saint Paul
Làm việc tại bệnh viện Kiến An từ 2016 đến 2019

LỊCH KHÁM
Chuyên Khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình
Cấp bậc Bác sĩ
Chuyên môn
  • Hành nghề Ck Ngoại
  • Tiếng Anh
Nơi Khám Tầng 3, 6