Để phù hợp với giờ làm việc của các cơ quan hành chính thành phố Hải Phòng và điều kiện thời tiết mùa đông, từ ngày 15/10/2020 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo sẽ bắt đầu giờ làm việc mùa đông, với giờ KHÁM BỆNH mới như sau:

– Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút

– Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút

– Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến khi có thông báo khác thay thế.

Bệnh viện xin thông báo để quý khách nắm được và sắp xếp thời gian thăm khám phù hợp.

Trân trọng thông báo!

Leave a reply