Chiều 12/03 vừa qua, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và kiện toàn 3 Ban chức năng thuộc Tổng Công ty gồm: Ban Mua sắm tập trung, Ban Truyền thông và Ban An ninh.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty; Ban lãnh đạo các Bệnh viện, Phòng khám thuộc Tổng Công ty và các thành viên có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Mạnh Thế chúc mừng các cá nhân, đơn vị; đồng thời ông bày tỏ mong muốn, tại vị trí công tác mới, các đồng chí sẽ thể hiện hết năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ra nhiều sáng kiến mới để góp phần xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh và ổn định.

Leave a reply